Make your own free website on Tripod.com
Perkhidmatan  Yang Ditawarkan :

1.Perkhidmatan Utama ialah Pengutkuasaan Undang - Undang.

2.Perkhidmatan sampingan


a.Pencegahan Jenayah

b.Memberi Ceramah Keselamatan / Pameran


i.Mengawal  Pembelian / pergerakan  Senjatapi/peluru / bahan letupan

ii.Mengawal  Penjualan barang - barang Lusoh

iii.Mengawal / memantau ceramah - ceramah dan rapat umum

iv.Mengawal / Mengawasai pendaftaran Beranak / Mati / pengebumian

v.Mengiring / mengawal keselamatan  VIP dan perjalanan harta   
kerajaan  serta barangan merbahaya

vi.Pengawasan dan Pemantauan Penagih Dadah / Gejala Sosial.

vii.Perhubungan dengan Sekolah dan Jabatan lain.

Back