Make your own free website on Tripod.com

Perkhidmatan  Yang Ditawarkan :

1.Perkhidmatan Utama ialah Pengutkuasaan Undang - Undang.
2.Perkhidmatan sampingan

a.Pencegahan Jenayah
b.Memberi Ceramah Keselamatan / Pameran

i.Mengawal  Pembelian / pergerakan  Senjatapi/peluru / bahan letupan
ii.Mengawal  Penjualan barang - barang Lusoh
iii.Mengawal / memantau ceramah - ceramah dan rapat umum
iv.Mengawal / Mengawasai pendaftaran Beranak / Mati / pengebumian
v.Mengiring / mengawal keselamatan  VIP dan perjalanan harta   
kerajaan  serta barangan merbahaya
vi.Pengawasan dan Pemantauan Penagih Dadah / Gejala Sosial.
vii.Perhubungan dengan Sekolah dan Jabatan lain.

Back