Make your own free website on Tripod.com

Fungsi  Jabatan  :

Fungsi Jabatan tertakluk  kepada seksen 3 (3)  Akta  Polis :

1.Memelihara  Undang - Undang dan Ketenteraman

2.Mengekalkan Keamanan dan Keselamatan Persekutuan

3.Mencegah dan Mengintip  Penjenayah

4.Menangkap  dan Mendakwa  Pesalah

5.Mengumpul  Risikan  Keselamatan

Back